Demo

Demoa eskatu

  PiktoIdazketak berdin-berdin ahalduntzen ditu irakasleak eta ikasleak.

  Ikasleen motibazioa

  %97,1


  %97,1

  Ikasleen % 97,1ek izugarri atsegin du PiktoIdazketan aritzea.

  %97,1

  Irakasleen espektatibak

  %91


  %91

  Irakasleen % 91 gaituago sentitzen da idazten irakasteko, eta aitortzen du PiktoIdazketari esker ikasleengan itxaropen handiagoa jartzen duela.

  %91

  Irakurketako eta idazketako errendimendua

  Hiru ikasturtez (2013-2016) alderatu genituen, batetik, PiktoIdazketak Bartzelonako sei eskola publikotako Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleen narrazio- eta azalpen-testuen kalitatean izan zuen eragina; eta bestetik, idazten ikasteko ohiko metodologiak erabiltzen jarraitu zuen kontrol-eskola bateko ikasleen idazketako errendimenduaren bilakaera. Horrez gain, testuen ulermen literal eta inferentzialeko lanak ere aztertu genituen.

  Eskola guztien hasierako maila antzekoa zen bost hizkuntza-adierazletan. Ordea, PiktoIdazketa (PI) erabili zuten eskoletako eta kontrol-eskolako (K) haurren emaitzen bilakaera alderatu, eta argi ikusi genuen PI eskoletako haurren bilakaera K eskolakoena baino handiagoa izan zela.

  Ohiko metodoekin, ikasleek idazteko gaitasuna hobetzeari uzten diote Lehen Hezkuntzaren erdialdera.

  Kontrol-eskola
  PiktoIdazketa

  Ekoizpenaren bilakaera


  PiktoIdazketari esker, haurrek idazten dituzten testuen luzera bikoiztu egiten da; eragin hori kontrol-eskolan ohiko metodoekin lortzen denaren hiru halako da. Testu luzeek informazio gehiago ematen dute. Lehen Hezkuntzan, beraz, testuen luzera da kalitatearekin lotuen dagoen adierazlea.

  Testuen egituraren bilakaera


  PiktoIdazketak testuetako egitura-elementuen erabilera hirukoizten du; eragin hori kontrol-eskolan ohiko metodoekin lortzen denaren lau halako da. Testuetan azaltzen den informazioa egituratzea funtsezko abilezia da jakintza eraikitzeko prozesuan. Idazteak ikaskuntza-prozesuan asko laguntzen du: ikasteko idazten da.

  Irakurmenaren bilakaera


  Ondo idazten jakinez gero, haurrek irakurtzen dutena ulertzeko zailtasun gutxiago dute. PiktoIdazketarekin, ikasleen irakurmena % 37 hobetzen da; eragin hori kontrol-eskolakoaren sei halako da.

  Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko GRETEL Taldea

  PiktoIdazketak UABko GRETEL Taldearen (Haur eta Gazte Literaturako eta Literatura Hezkuntzako Taldea) babesa du. Izan ere, GRETEL taldearen iritziz, PiktoIdazketa ikasgelan irakaskuntza-dinamikak eraldatzeko ahalmena duten metodo berritzaile bat da.

  PiktoIdazketak eta GRETELek elkarrekin lan egiten dugu, batetik, PiktoIdazketak ikasleen errendimenduan eta irakasleek ikasgelan erabiltzen dituzten jardunbideetan zer eragin duen jakiteko; eta bestetik, irakasleak prestatzeko programa ofizialetan PiktoIdazketaren metodologia sartu ahal izateko estrategiak zehazteko.