Webinar Constructivisme i Pycto

“La Pycto ens proporciona una autopista on pots aparcar en qualsevol àrea de servei per després continuar.”

Sabem que en el primer cicle d’Educació Primària l’aprenentatge de la lectoescriptura és un aspecte que preocupa molts docents.

Isabel Ciganda, pedagoga terapeuta i professora del col·legi La Compassió Escolapis de Pamplona, ens va parlar sobre:

  • Aprenentatge del sistema d’escriptura o codi. Com utilitzar la Pycto en aquest procés des de l’enfocament constructivista.
  • Estratègies d’aula i recursos pràctics. Maneres de plantejar les sessions de PyctoEscriptura.
  • Consciència fonològica i material manipulatiu. Com incidir en l’avanç de la interiorització del sistema d’escriptura o codi.

Gaudeix de la sessió!