Demo

Sol·liciteu una demo

  Sol·liciteu més informació

   La PictoEscriptura apodera mestres i alumnes a parts iguals

   Motivació dels alumnes

   97,1%


   97,1%

   Al 97,1% dels alumnes els encanta fer PictoEscriptura.

   97,1%

   Expectatives dels mestres

   91%


   91%

   El 91% de professors se sent més capacitat per ensenyar a escriure. El 91% de professors se sent més capacitat per ensenyar a escriure i reconeix que la PictoEscriptura ha augmentat les seves expectatives respecte dels alumnes.

   91%

   Rendiment lecto-escriptor

   Durant tres cursos escolars (2013-2016) s'ha comparat l'impacte de la PictoEscriptura en la qualitat dels textos narratius i expositius produïts per alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària en sis escoles públiques de Barcelona amb l'evolució del rendiment escriptor dels alumnes d'una escola Control en què van seguir aplicant-se metodologies convencionals per aprendre a llegir i escriure. També s'han analitzat feines de comprensió literal i inferencial de textos.

   De la comparació de l'evolució dels resultats obtinguts pels nens de les escoles PictoEscriptura (PE) i els infants d'una escola Control (C) es desprèn clarament que, si bé totes les escoles partien d'una situació comparable en relació a cinc indicadors lingüístics clau, l'evolució de les escoles PE a través de l'aplicació de la PictoEscriptura ha superat netament l'evolució de l'escola C.

   Amb els mètodes convencionals, l'evolució de la competència escriptora s'estanca perillosament a mitjan Educació Primària.

   Escola Control
   La PictoEscriptura

   Evolució de la productivitat


   La PictoEscriptura duplica l'extensió dels textos que produeix el nen, un impacte tres vegades superior al que obtenen els mètodes convencionals a l'escola Control. Els textos llargs són més informatius i acostumen a rebre millors puntuacions per part dels mestres. Així, al llarg de l'Educació Primària, l'extensió del text és l'indicador que correlaciona millor amb la qualitat textual.

   Evolució de l'estructura textual:


   La PictoEscriptura gairebé triplica l'ús d'indicadors estructurals en el text, un impacte que quadruplica el que obtenen les pràctiques convencionals a l'escola Control. Estructurar la informació que s'exposa en un text és una habilitat fonamental en el procés de construcció de coneixement. Escriure així contribueix de manera important al procés d'aprenentatge, és escriure per aprendre.

   Evolució de la comprensió lectora:


   Saber escriure bé elimina moltes de les dificultats de l'infant per entendre allò que llegeix. Amb la PictoEscriptura, la comprensió lectora dels alumnes millora un 37%, un impacte sis vegades major a l'obtingut a l'escola Control.

   Grup Gretel de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

   VoxPrima compta amb el recolzament del Grup GRETEL (Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació Literària) de la UAB, que veu en la PictoEscriptura un mètode innovador i amb potencial per transformar les dinàmiques docents a les aules.

   VoxPrima i GRETEL col·laboren per determinar l'impacte de la PictoEscriptura en el rendiment dels alumnes i en les pràctiques emprades pels docents a l'aula.

   Ambdós grups col·laboren, a més, en la definició d'estratègies que permetin incorporar els principis d'aquesta metodologia als programes oficials de formació del professorat.