“Qüestionar-nos algunes creences per a millorar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”.

Webinar dirigit a professors del segon cicle d’Educació Infantil i primer cicle de Primària en el qual Rosa Gil ens proposa “Qüestionar-nos algunes creences per a millorar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”.

Rosa Gil és Doctora en Psicologia i llicenciada en Pedagogia Terapèutica, i compagina el seu treball com a psicopedagoga amb la docència en el Departament de Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB. Amb 20 anys d’experiència en la formació permanent del professorat d’Infantil i primer cicle de Primària, les seves línies de recerca giren entorn de l’alfabetització inicial i la reflexió metalingüística.

El passat 3 de desembre juntament amb Roser Ballesteros, directora i creadora de la PictoEscriptura, van realitzar aquest interessant webinar.