Demo

Sol·liciteu una demo

  Sol·liciteu més informació

   Vosaltres gaudiu ensenyant llengua, ells aprenent-ne.

   La PictoEscriptura és una metodologia que us permet treballar el currículum de llengua d'Educació Primària de manera creativa i diferent. Mitjançant la connexió dels llenguatges visual i verbal, la programació estimula la creativitat i la capacitat d'expressió dels alumnes i en millora el rendiment lectoescriptor en cadascun dels cicles d'Educació Primària.

   CONEGUEU LA NOSTRA METODOLOGIA

   En el nostre cas, la innovació és fruit de la unió d'escola, universitat i professionals de la creativitat.

   Inclusiva

   Personalitzada

   Creativa

   Activa

   Plurilingüisme


   La PictoEscriptura funciona


   Durant quatre anys acadèmics, vam desenvolupar la seqüència didàctica a les aules amb mestres i alumnes reals, involucrant-hi professionals de primera línia dels àmbits de la creativitat i la comunicació. Seguidament, durant tres anys acadèmics es va dur a terme un estudi científic que demostra que, amb la PictoEscriptura, els alumnes obtenen resultats millors i acaben l'etapa d'Educació Primària com a lectors i escriptors competents.

   Extensió dels textos

   x2


   La PictoEscriptura duplica l'extensió dels textos que produeix l'infant, un impacte tres vegades superior al que obtenen els mètodes convencionals als centres control.

   x2

   Millora en la qualitat textual

   x3


   La PictoEscriptura triplica l'ús d'indicadors estructurals al text, un impacte que quadruplica l'obtingut per les pràctiques convencionals als centres control. Estructurar la informació exposada en un text és una habilitat fonamental en el procés de construcció de coneixement.

   x3

   Millora en comprensió lectora

   37%


   Saber escriure bé elimina moltes de les dificultats de l'infant per comprendre allò que llegeix. Amb la PictoEscriptura, la comprensió lectora dels alumnes millora un 37%, un impacte sis vegades major a l'obtingut als centres control.

   37%

   Prop de 25.000 alumnes i més de 1.500 mestres gaudeixen de la PictoEscriptura.

   “És necessari que l'escola incorpori metodologies destinades a formar individus creatius i flexibles, capaços no només de llegir i d'escriure, sinó d'interpretar la informació per obtenir respostes diverses i fer-se preguntes noves.”
   Roser Ballesteros

   Formada per un equip pluridisciplinari de pedagogs, creadors i professionals de les TIC, VoxPrima desenvolupa metodologies pedagògiques innovadores i inclusives per fomentar les competències del segle XXI a les aules.

   VoxPrima està compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats).

   L'any 2017, la seva fundadora i directora, Roser Ballesteros, va ser nomenada emprenedora social Ashoka i, des d'aleshores, forma part de la major xarxa internacional d'emprenedoria i impacte social.