Entrenant la creativitat

Parlem de creativitat. Valorem la creativitat. Sabem que és una de les 4Cs, les anomenades soft skills o competències del segle XXI, al costat de la comunicació, la col·laboració i el pensament crític.

Però, realment, potenciem la creativitat? Com es treballa a l’aula? Fem costat als nens en l’adquisició de l’hàbit de crear? Els animem a arriscar, a desenvolupar la seva pròpia veu, a perdre la por d’equivocar-se?

Entrenar la creativitat, requereix treballar el procés creatiu: provocar espais de pensament divergent i pensament convergent.

El pensament lateral o divergent és imprescindible en la vida per a resoldre tot tipus de problemes. És la creació d’opcions en manera oberta, des de les primeres idees que se’ns ocorren, les més òbvies o racionals, fins a les més surrealistes o disruptives.
El pensament vertical o convergent ens permet triar o combinar idees i donar amb la solució que aportació més valor a la història, exposició o producció que volem crear.
Hem de facilitar un flux constant, un anar i venir entre aquests dos tipus de pensament. D’aquesta manera, fomentant la connexió entre els dos hemisferis cerebrals, professors i alumnes adquirim en el dia a dia de l’escola l’hàbit de crear.

La seqüència didàctica de la PictoEscriptura respecta les diverses fases del procés creatiu. Promou activitats creatives: si tenim 25 alumnes a l’aula, tindrem 25 produccions diferents. Perquè donar espai a la creativitat a l’aula és donar espai, també, a la diversitat.